P-ISSN 2579-2555
«ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ և ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ» ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ

«Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում» գիտական հանդեսի տպագրության ներկայացվող հոդվածների պատրաստման, ներկայացման և հրատարակման էթիկայի կանոնակարգ

«Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում» պարբերականը ներկայումս միակն է ՀՀ-ում, որը խիստ մասնագիտական ուղղվածություն ունի և թիրախավորված է ֆինանսահաշվային հիմնախնդիրների և դրանց լուծումների լուսաբանմանը: Այն հինմադրվել է 2017 թ.-ի դեկտեմբերի 12-ին «ՀՈՒՄԿ» ԿՀ Գիտական Խորհրդի որոշմամբ:

Պարբերականի նպատակն է հանդես գալ որպես գիտական քննարկումների հարթակ ֆինանսահաշվային, հաշվապահական հաշվառման, տնտեսական գործունեության քանակական վերլուծությունների, ֆինանսական գործունեության տնտեսական մոդելավորման, ֆինանսական կառավարման և կառավարչական որոշումների, հարկագանձման, հարկային քաղաքանության ներկայացման, ներքին ու արտաքին աուդիտի ոլորտում:

Գիտական հանդեսը` (ISSN 2579-2555) հրատարակվում է տարին երկու անգամ, յուրաքնաչյուր համարը շուրջ 10-12 մամուլ ծավալով, որտեղ զետեղված հոդվածների առնվազն 80%-ը պետք է առնչվեն ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման, աուդիտի և տնտեսական գործունեության վերլուծության հիմնախնդիրների վերհանմանը և դրանց գիտամեթոդա-բանական լուծումների առաջադրմանը: «Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում» գիտական հանդեսը ունի թիրախավորված մասնագիտացված շահառուներ` իր առաքելությունը համարելով դառնալու ֆինանսահաշվային ոլորտին առնչվող հիմնախնդիրների գիտական բանավեճերի մասնագիտական լայն հարթակ: Պարբերականում տպագրված բոլոր հոդվածները անցնում են կույր գրախոսություն՝ դրանով իսկ բացառելով շահերի բախումը:


FINANCE AND ACCOUNTING SCIENTIFIC JOURNAL

The "Finance-Accounting" periodical (ISSN 2579 - 2555) is currently the only one in the Republic of Armenia, which has a highly professional orientation, targeted at the coverage of financial and accounting problems and their solutions. It was founded on December 12, 2017 by the decision of the Scientific Council of "International Accountancy Training Centre" Educational Fund.

The aim of the periodical is to be a platform for scientific discussions in the field of financial accounting, quantitative analysis of economic activity, economic modelling of financial activities, financial management, taxation, tax policy presentation, internal and external audit.

The scientific journal is published twice a year, in 10-12 press volumes, where at least 80% of the published articles should be related to the issues of finance, accounting, audit, analysis of economic activity, as well as presentation of the their scientific-methodological solutions. The scientific journal "Finance and Accounting" has targeted specialized stakeholders, considering its mission to become a wide professional platform for scientific debates on issues related to the field of finance and accounting.

The regulations on the ethics of preparation, submission and publication of articles for the publication of the scientific journal ‘Finance and Accounting" are in force. All articles published in the magazine are subject to blind review, thus avoiding conflicts of interest.

Regulations on "Finance and Accounting" Scientific Journal’s articles for preparation, presentation and publication ethics

ներբեռնել / download (1Mb)